Duke of Edinburgh

Cymryd Rhan

Main Navigation

Cymryd Rhan yn y Cynllun

Croeso i gynllun Gwobr Dug Caeredin! Dyma ddechrau’r daith!

Mae’r tudalennau yma’n rhoi cipolwg ar gynllun DofE, gan gynnwys:

Pam gwneud y cynllun?
Beth yw lefelau'r cynllun?
Beth yw'r cynllun?
Beth yw hyd y cynllun?
Sut galla i gymryd rhan?

... a llawer mwy.

Os hoffet ti gael Rhagor o wybodaeth, mae croeso i ti siarad ag Arweinydd cynllun DofE. Os dwyt ti ddim yn siwr ynglyn â ble rwyt ti’n gallu gwneud cynllun DofE, mae croeso i ti gysylltu â'r Awdurdod Gweithredu lleol a byddan nhw’n fodlon rhoi help i ti!

Wyt ti wedi dewis cymryd rhan yng nghynllun DofE? Mae gwybodaeth ynglyn â dechrau’r cynllun, dewis y gweithgareddau a sut i gwblhau’r cynllun ar gael ar dudalennau 'Dy Gynllun DofE Di'