Duke of Edinburgh

Wales

Main Navigation

Welcome to the DofE in Wales

Croeso i DofE Cymru

Ar hyn o bryd mae dros 20,000 o bobl ifainc yn cymryd rhan yn y DofE led led Cymru trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg. Mae'r DofE yng Nghymru yn rhedeg mewn ysgolion, clybiau ieuenctid, colegau, prifysgolion ac yn y gweithle. Felly, ble bynnag yr ydych, os ydych rhwng 14 a 25 ac am wneud y gorau o fywyd beth am gymryd rhan? Y mae 56 awdurdod gweithredol yng Nghymru sydd a'r trwydded i rhedeg y DofE o fewn eu ardal, Ewch at y tudalen 'Licensed Organisations' am yr un sydd yn eich ardal.

At present nearly 20,000 young people are participating in the DofE throughout Wales through the medium of both Welsh and English. The DofE in Wales is run at schools, youth clubs, colleges, universities and in the workplace. So wherever you are , if you're between 14 and 24 and want to make the most out of life why not take part? There are 56 Licensed Organisations throughout Wales licensed to run DofE programmes within their area.
 

Our Staff

Stephanie Price
Director/Cyfarwyddwraig
[email protected]

 
Ian Gwilym
Rheolwr Partneriaethau / Partnerships  Manager
[email protected]
 

Hannah Morgan
Rheolwr Gweithredu/Operations Manager
[email protected]


Melanie Cursons
Swyddog Gweithredu/Operations Officer
[email protected]

Bryn Evans

Swyddog Gweithredu/Operations Officer
[email protected]
 

Katrina Long
Swyddog Gweithredu/Operations Officer
[email protected]

Jenny Atkins
Swyddog Gweithredu/Operations Officer
[email protected]

Catherine Jeffreys
Executive Officer/Swyddog Gweithredol
[email protected]


Rhian McDonough
Administrative Officer/Swyddog Gweinyddu
[email protected]


Susan Wildee
Administrative Officer/Swyddog Gweinyddu
[email protected]


Beverley Williams-Pugh
Wales Assessor Network Administration Officer/Swyddog Gweinyddu Rhwydwaith Asesu Cymru
[email protected]

 

 


How to find us...

 


View Larger Map

Gold Associate Supporters of the DofE in Wales

 
/media/imageresize.ashx?img=Wales/GE Logo RHS.jpg&width=100

GE Aviation


Valero Energy Corporation


Bronze Associate Supporter of the DofE in Wales